Имаш въпрос?

Задай го на
+359 / 887 002 857

Последвай ни във

Имаш нужда от съвет? питай

"Ноу Хау" ЕООД е лицензирана и упълномощена от Българския институт по метрология да дистрибутира и сервизира фискални устройства със следните удостоверения и разрешения: У09-0156/03.02.2010 г., У09-0190/23.03.2011 г., У09-0305/26.10.2012 г. и Разрешение №09004/14.01.2019 г.
Като такава фирмата освен продажба на фискални и нефискални устройства извършва и пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване на моделите, които предлага. За да осъществява дейността си съгласно законовата рамка "Ноу Хау" ЕООД сключва задължително с всичките си клиенти договор за сервизно обслужване.

Сключването на договор за сервизно обслужване или подновяване на съществуващ договор за нас не е само няколко "click"-а на компютъра и връчване на лист с нови дати на клиента. Сервизното обслужване включва в себе си абонамент на СИМ-картата за срока на договора, промяна на данните за клиента в информационната система на НАП, регулярно подаване на справки в НАП, поддържане на индивидуално сервизно досие за всеки един клиент, съдържащо информация за всички интервенции, извършвани по фискалното устройство, копия на всички документи. Също  така ние се ангажираме непрекъснато да се информираме за предстоящи новости, изисквания и промени в законодателството, които касаят нашите клиенти, и да ги уведомяваме, когато трябва да предприемат някакви мерки.

Ние искаме от нашите клиенти единствено да вършат основната си дейност спокойно и целенасочено, а за всичко свързано с фискалните им устройства - документация, срокове, новости по закони, наредби и т.н. се грижим ние. Всичко това в своята съвкупност представлява за нас и получават нашите клиенти с договора си за сервизно обслужване.


tremol logo muted

Компанията е лицензирана за продажба и сервиз на фискални устройства като официален представител на "Тремол" ООД.