Имаш въпрос?

Задай го на
+359 / 887 002 857

Последвай ни във

Имаш нужда от съвет? питай

Физически лица

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.

 

Необходими документи за издаване на eSign за физически лица

За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите офиса ни на улица "Никола Козлев" 5 (до ветеринарна клиника "Петкови") и да представите Вашата лична карта.
 

Цени

Цени на eSign за физически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
40.80лв.
60.00лв.
Преиздаване на Нов КУКЕП 16.80лв. 33.60лв.
Четец 15.00лв.
 
Цените са в лв. с включен ДДС
 

Приложения

 • С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
 • Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
 • Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
 • Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
 • Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Юридически лица

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

 

Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица

За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите офиса ни на улица "Никола Козлев" 5 (до ветеринарна клиника "Петкови" и да представите следните документи:

 • Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
 • Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие)
 • Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие)
 • Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра
 • Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги
 

Цени

Цени на eSign за юридически лица - валидни от 01.06.2018

1 год.3 год.
Четец, смарт карта и КУКЕП (комплект)
72.00лв.
150.00лв.
Преиздаване на Нов КУКЕП 48.00лв. 126.00лв.
Четец - 15 лв.   15.00лв.
 
Цените са в лв. с включен ДДС
 

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:
 • Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
 • Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
 • Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
 • Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

tremol logo muted

Компанията е лицензирана за продажба и сервиз на фискални устройства като официален представител на "Тремол" ООД.