Професия „Маникюрист-педикюрист“

Mаникюрист-педикюрист с втора степен на професионална квалификация по специалността „Маникюр, педикюр и ноктопластика” извършва следните основни трудови дейности: предоставя детайлна информация на клиента за предлаганите услуги и продукти; диагностицира моментното състояние на нокътната структура и кожата на ръцете или краката, за прилагане на подходяща и безопасна за здравето услуга; консултира клиентите при избора на услуга; предоставя услугите маникюр, педикюр и ноктопластика; поддържа удължените нокти периодично чрез корегиране и балансиране; прави козметични корекции при проблемни нокти по специално разработени методики; пакира и декорира ноктите на ръцете или краката; познава и прилага установените стандарти за обслужване в сектора „Услуги за личността”; дава препоръки и консултира клиента как да се грижи за ръцете и краката в домашни условия.

Всички трудови дейности той извършва в съответствие с изискванията на нормативните документи за работа с козметични препарати в обекти с обществено предназначение. Mаникюрист-педикюристът с втора степен на професионална квалификация трябва да умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, правилна преценка и умение за вземане на бързо и адекватно решение за избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да умее да създава различни модели на декорация, да проявява творчество и оригиналност при художественото оформление на маникюра и педикюра. Приятният външен вид и висока обща култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите. Предвид на спецификата на професията, особено при работа в туристически центрове и круизни кораби, маникюрист- педикюристът трябва да владее на необходимото професионално ниво чужд език.

Разработено от Щрак