logo_v7

Проект Активно включване

Част от мисията на “Еврокик Консулт” е да подпомага професионалното развитие на социално уязвими групи лица чрез лицензирания център – ЦПО “Еврокик”. Чрез успешно разработен и одобрен европейски проект по ОП РЧР, учебният център е основен партньор в дейностите по активно включване на родители на деца със специални образователни потребности (СОП). Освен професионална подкрепа в изкореняване на първостепенни сигнали за липса на или недостатъчна социална, законова или друга информация за работодателите, ще се съдейства в организиране на езиково и дигитално обучение на поне 30 родители. Подготвени за активно включване на пазара на труда, ЦПО „Еврокик“ ще сътрудничи в назначаването на част от родителите на социални, административни и търговски позиции, непрекъснато подпомагани и мотивирани от психолог и юрист.
Междувременно ще се осигури свободен и спокоен учебен и трудов процес за родителите чрез създаване на иновативна образователна услуга за техните деца „Детска академия“, където ще се разработят и внедрят иновативни и търсени терапии в различни направления и в подкрепа на деца със СОП. Ще се сформира екип от експерти, терапевти, педагог, психолог, логопед и др. с наемане, оборудване и обзавеждане на подходящо помещение за обособяване на пълноценна социална услуга като комплексен подход за родителска кариера с временни занимания за децата.
Проектът се финансира по ОП РЧР 2014-2020, процедура “Активно включване” и ще продължи 18 месеца с водеща организация Сдружение “Дари Усмивка” и партньори – “Еврокик Консулт” ЕООД, СНЦ “Авитохол”, “МТВ Варна” ЕООД.

 

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак