ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

До 15 август 2017 г. се дава възможност за кандидатстване за безплатни обучения – повишаване способността на заетите при работодател лица, за да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Допустими кандидати:

– Работодатели;

– Социални партньори – в качеството на работодатели.

Допустими партньори:

 Работодатели;

 Социални партньори – в качеството на работодатели;

 Центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).

Допустими дейности:

 Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица;

 „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Размер на БФП на проект:

#По Компонент 1 – мин. 15 000 лв.; макс. 3 911 660 лв;

#По Компонент 2 – мин. 15 000 лв.; макс. 391 166 лв.

За повече информация виж: Info_Obucheniq za zaeti lica или на адрес: http://esf.bg/procedures/bg05m9op001-1-021-obucheniya-za-zaeti-litsa/

 

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак