photo-1416339158484-9637228cc908

Новини – Какво да очакваме от пазара на труда през 2015 г.

Пазарът на труда категорично се промени през последните 20 години, а още повече през последните няколко месеца. 2014 г. беше заредена с редица неочаквани обрати и кризи – в политиката, в икономиката, във финасовия сектор, в природата, в социалния живот. 2015 идва със сравнително голямо ниво на безработица и сериозен недостиг на квалифицирани кадри, което предопределя продължителна стагнация на пазара на труда.

Застаряващо население и липса на таланти са двете трайни тенденции, които за съжаление не са циклични, а фундаментални и трябва да са база за всякакви стратегии за развитието на България и нейното население и икономика през следващите години.

„Меките“ умения ще са водещи при подбора и задържането на кадрите
Както досега, така и през 2015 г. търсенето на подходящи и талантливи ще превишава предлагането. Затова все по-често ще се говори за тяхното „намиране и задържане „.
Независимо от повишаващите се нива на безработица работодателите ще продължават да срещат трудности в запълването на отворените си позиции. Една от причините за това е, че безработните все още не притежават умения и квалификации, които се търсят от работодателите. В същото време „меките“ умения като етика, готовност за промяна, дисциплина, ангажираност, инициативност, поемане на различни отговорности и др. ще са водещи при подбора на нови кадри или задържане на съществуващите.

Пропастта между „имащите“ и „нямащите“ – умения и квалификации, а оттам и доходи – ще се увеличава още повече. Инвестицията в изучаване на чужди езици, инженерни науки и финанси ще е гаранция за успех на българския пазар поне в следващите 5 години.

Работодателите са изправени и пред криза на ниво среден мениджмънт
За работодателите 2015 г. ще е свързана и с криза при средния мениджмънт. От една страна, все по-малко кандидати искат да поемат отговорностите да бъдат мениджъри. От друга – доста от тези, които искат, не притежават увереността и другите качества, необходими на успешните мениджъри. Затова и липсата на достатъчно отговорност, ангажираност и инициативност се превръща в един от най-големите проблеми на фирмите.

За компаниите е важно да преосмислят начина на извършване на работата и разпределението й между генерациите, така че да отговаря на техните очаквания. Конкурентно предимство ще имат тези организации, които могат да привлекат наличните таланти или да съумеят да ги създадат и ангажират, затова работодателите трябва да са по-гъвкави.

Повече работа и несигурност за служителите
Можем да очакваме замразяване или стагниране на доходите и все по-тясното им обвързване с резултата на фирмата/работодателя. За работещите ще има повече отговорности и трудова несигурност. Балансът между работа и личен живот е просто красиво понятие, което ще остане в историята като американската мечта.

Многофункционалността ще се превърне в новата мотивация, тъй като работещите ще имат разнообразие в работата си. Изпълнението на няколко роли наведнъж обаче ще повиши и нивата на стрес.

В същото време и през новата година трансферите между различни държави ще се увеличават. Ако бъдат направени нови инвестиции, свързани с откриване на работни места обаче, това би довело до задържане на кадрите тук и привличането на повече имигранти.

С какво може да помогне държавата
Крайно време е да осъзнаем, че се налага всеки един от нас да намери баланса в професионален аспект и да може да управлява своя кариерен път, развитието на уменията и квалификациите си, да следи стриктно здравния си статус (това даже на първо място) и да осигури евентуалните си пенсионни нужди. Всеки е длъжен да придобие и елементарна финансова култура, за да може да планира и контролира собствения си счетоводен баланс.

Но бих искала да видя и правителството да се фокусира повече върху дейности, с които да се развиват умения, свързани с трайно пазарно търсене, и да не акцентира само върху нуждите на работодателите в момента. Основната мисия на кабинета трябва да е създаването на нови работни места. Важно е да се намали протекционизмът и целенасочено да се привличат имигранти. Бюрата по труда трябва да придобият също нови квалификации и да стимулират търсещите работа да осъвременяват своите умения, за да са полезни за обществото.

Накратко – за работодателите, правителството, образователната система и хората е от съществено значение да работят заедно за създаването на устойчив резерв от таланти с уменията, от които икономиката и обществото имат нужда. Няма да е лесно и едва ли ще успеем да направим това през 2015 г., но поне посоката и пътят са ясни.

* Надя Василева, управляващ директор на Manpower за България, Сърбия и Хърватия

Новини – Какво да очакваме от пазара на труда през 2015 г. – KARIERI.bg.

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак