Предприемачество – от идея до успешен бизнес

Модулната програма е организирана да даде отговор на основните въпроси: 1. ВИЕ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧ: Кой е предприемачът, как той става успешен? И най-важното – искате ли вие да бъдете такъв? Страстта, постоянството и позитивната нагласа са характеристиките, които разграничават бизнес предприемачите един от друг. Кои са качествата на успешния предприемач. 2. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕТИКА И КУЛТУРА: Готов ли сте да се сблъскате с реалността, да поемете социална отговорност? Отношение към клиента. Има ли етика и морал в бизнеса? 3. ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Предприемачът като откривател на нови възможности! Докъде се простират мечтите и въобръжението, как се ражда идеята? Как новите технологии помагат да движим света. 4. ВИРТУАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: Бъдещата парадигма или съществуваща реалност? Как да станем успешни в мрежата. 5. БИЗНЕС ПЛАН, БИЗНЕС ИДЕЯ, МАРКЕТИНГОВ ПЛАН: Бизнес планът е своеобразна пътна карта, която води към успеха. За всеки предприемач, който започва бизнес, това е жизненоважна първа стъпка за постигане на успеха. 6. ФОРМИ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ: Как да планираме създдаването и развитието на своя бизнес? Как да организираме дейността си в зависимист от бюрократичните процедури, изискани от администрацията. 7. ПЕРСОНАЛ, ПРАВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАСТРАХОВКА: Предприемачът като работодател: добър или строг, щедър или алчен? Каква свобода за творчество сте предвидили за своите служители? Как да пазим хората, за които носим отговорност. 8. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ: Колко пари ще ни трябват? Как да бюджетираме правилно? Как да планираме и отчитаме приходите и разходите? 9. КАПИТАЛ И ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ: От къде да си осигурим капитали? Сами или в партньорство. Собствено, външно или смесено финансиране? Къде са условките? 10. СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕСА: Какво ни трябва? Какви са раходите на време от започването на бизнеса през покриването на трудовите норми, безопасността на труда, данъчните правила, управлението на отпадъците и изискванията, обвързани с производствения процес. Как да се възползваме максимално от електронните услуги?

Разработено от Щрак