Оперативно счетоводство

Курсът по счетоводство на предприятието е с изцяло практическа насоченост, представен от квалифицирани специалисти за разглеждане на казуси във финансовата сфера, боравене с различни софтуерни счетоводни продукти и практическо участие в реална работна среда.

Уроци

Разработено от Щрак