Партньори

shtrak-banner

За Щрак

Ние сме шепа професионалисти, тласкани от висша цел – да градим оптималните решения и да предоставяме максималните услуги в България. Името Щрак символизира новото, уникалното, веселото, идейното решение, от което всеки се нуждае градейки своя бизнес. Ние сме технократи защото смятаме, че технологиите са път към по-добро бъдеще. Стриктно следваме мотото ни – уеб изобретения, изграждайки уникални, ефективни и ефикасни решения за родния и чуждестранен пазар.


 

За „Алестра Тур“ ЕООД

Alestra-logo

„Алестра Тур“ ЕООД е основен партньор на учебния център, организиращ туроператорска и турагентска дейност от 2013 г. с лиценз към Министерство на икономиката No РК-01-7199 / 20.12.2013г.

Наша цел е да се организират и предлагат на клиентите екскурзии в България, чрез които те да се докоснат до културата и историята на страната, до бита и обичаите на българите през вековете и да съпреживеят славното минало на България.

„Алестра Тур“ ЕООД предлага индивидуални и групови хотелски резервации, почивки на море и планина, екскурзии свързани с културно-историческото наследство на България, организиране на пътувания, празненства и почивки по индивидуална програма, детски и ученически екскурзии и лагери, абитуриентски балове, медицински застраховки за пътуване в чужбина.

 За контакти: тел.: +359 879 26 51 31; e-mail: а[email protected]; http://www.alestratour.com/


„ЕВРОКОХЕЗИЯ“ ЕООД

^EACC0B791DBD829D71E45F889BF9D2FA72C5E850109BBBA5A1^pimgpsh_fullsize_distr-1

„Еврокохезия“ ЕООД е консултантска фирма за предоставяне на консултантски услуги при разработване и управление на проекти по оперативните програми на ЕС. Фирмата предлага широка гама от консултантски услуги, насочени към стопански субекти, предприятия и организации и физически лица от различни сфери на бизнеса. Конкретната дейност на фирмата е насочена към  експертно обслужване на клиентите, което включва оценка за допускане до програмите, изготвяне на бизнес стратегии, управление на проекти, отчитане на проекти, следпроектно обслужване и други.
Като дългогодишен партньор, „Еврокохезия“ разполага с лектори и експерти  с международен опит в реализирането на проекти по програмите на ЕС,  в сферата на чуждоезиково обучение, човешки ресурси,  стратегическото развитие, маркетинг и предприемачество в малкия и среден бизнес.
Основната мисия на „Еврокохезия“ ЕООД се състои в задоволяване нарастващите изисквания и разнообразните предпочитания на потребителите с висококачествени услуги, отговарящи на техните идеи и виждания.
Целта на фирмата е да подпомогне развитието на икономиката посредством повишаването на административния и стратегически капацитет на ниво организация и ниво човешки ресурси на организациите в България за усвояване на европейско финансиране, както и посредством подпомагане изявяването на пълния потенциал на клиента – личен и институционален/корпоративен.

http://www.eurocohezia.com/


„ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ПО ТУРИЗЪМ“ ООД

logo ЧУТ

Основен партньор в методическата и организационна дейност  на ЦПО ЕВРОКИК оказва сътрудничеството с „Частно Училище по туризъм” ООД, чиято цел е насочана към задоволяване пазара на труда със знаещи и можещи специалисти, готови за реализация в едни от най-традиционните и перспективни сектори на икономиката. Сред приоритетите в образователния процес са компютърно и чуждоезиково обучение, квалифициране и преквалифициране в професии – готвачи, сервитьори, бармани, администратори, камериери, озеленители, пътни строители, строители и помощник строители, фризьори и козметици и мн.други; ключови компетентности и мотивационно обучение.
Основната дейност на „Частно училище по туризъм” ООД е подготвяне на кадри, които търсят работа в сферата на туризма и строителството. “Частното училище по туризъм” има голям опит в обучението на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда от регион Добрич, Шумен и Варна. Наред с това се обучават и свободни граждани, търсещи по-успешна професионална реализация.

http://chutood.com/

 

Сдружение „Българска асоциация за трансфер на технологии и иновации“ БАТТИ

Сред целите на БАТТИ са осигуряване на среда за обмен на информация и добри практики,  подпомагане трансфер на европейски иновации и технологии в България с акцент върху модерните технологии, е-бизнеса, уеб-базираните решения, продължаващото обучение, международното сътрудничество, социалния диалог и др. Като парньор съдейства за трансфер на образователни технологии и иновации, подкрепа на научни изследвания, проучвания и разработване на стратегии, създаване на бази данни, събиране на информация и осигуряване на равен достъп до нея за всички членове. Съвместната дейност е в посока увеличаване конкурентоспособността на регионалната и националната икономика чрез обновяване на технологичната й база чрез инвестиране в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите, промотиране и участие в инициативи за изграждане и утвърждаване на общество, базирано на информацията и знанието в България.

http://www.batti.eu/

Разработено от Щрак