uspjal_mladezh

Средните специалисти – по-търсени и по-добре платени на пазара на труда у нас

Растящ  глад за средни специалисти в страната отчита в най-новото си изследване Институтът за пазарна икономика (ИПИ), посветено на професионалното образование и заетост.  Това е естественото следствие не само от рязкото намаляване на интереса към професионалното образование у нас, но и от снижаващото се качество на обучение в професионалните гимназии, коментират авторите на анализа. В […]

Прочети още 0
EmployeeLoyalty

Наетите през второто тримесечие на 2015 г. се увеличават

Ръст на наетите лица и на средната заплата в страната през второто тримесечие на 2015 г. отчитат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Основната причина за ръста от 3.6% (80.9 хил. души) на наетите по трудови и други служебни правоотношения към края на юни спрямо края на март 2015 г. е сезонният фактор: със […]

Прочети още 0
images (4)

Финансиране на работодатели за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица по програма „Ново работно място“

„Еврокик Консулт“ ЕООД и ЦПО „Еврокик“ ще подпомагат заинтересовани работодатели  за кандидатстване и изпълнение на следните дейности, които ще получат финансова подкрепа от ЕС: 1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна); 2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение […]

Прочети още 0
EmployeeLoyalty

ИНИЦИАТИВА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”, провеждана в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на […]

Прочети още 0
ausbildung

Стартира процедура на подбор на проекти за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху […]

Прочети още 0

Финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Ресурсът на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е малко над 2.3 млрд. лв. до 2020 г., т.е. малко по-висок от номиналната стойност на предишния програмен период. В нея вече не се включват мерките, свързани с образованието, които влизат в новата оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“, управлявана от Министерството на образованието и науката. Общият […]

Прочети още 0
berufung_beruf_fotolia_52682455_S

Най-търсените професии в България

Дефицит на мениджъри, квалифицирани работници, инженери и ИТ персонал отчитат българските работодатели. Те срещат най-големи затруднения в попълването на такива позиции поради недостиг на кадри. Това сочат резултатите от обявеното днес годишно проучване на  ManpowerGroup България за недостига на таланти в днешно време.* 50% от работодателите в България заявяват, че имат трудности в запълването на […]

Прочети още 0
karriere-leiter

Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Според данните на Министерството на образованието и науката през учебната 2000/2001 година общият брой на учениците в професионалното образование е 186 135, а през 2013/2014 година в тези училища се обучават общо 140 882 ученика. Т.е. за последните 14 години учениците в професионалните гимназии са намалели с близо 25 000.  Налагат се спешни мерки за стимулиране на […]

Прочети още 0
f2ea85

Промени в Закона за професионалното образование и обучение за въвеждане на ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ в България

След направените изменения и допълненията на Закона за професионалното образование и обучение юли 2014 г., професионална квалификация може да се придобива и като обучение чрез работа (дуално обучение). Поредицата от международни събития за представяне на системите на дуално обучение във Великобритания, Германия, Швейцария, а сега и Австрия ще подпомогне отговорните институции при предстоящото въвеждане на […]

Прочети още 0
retail_learn_workshop_basics

Младежите са потенциалът на пазара на труда

Според съобщение на пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика „Развитието на IT сектора в България води до икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови работни места. В този сектор младежите са потенциалът на пазара на труда“, това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев на форума „Електронни умения за […]

Прочети още 0

Разработено от Щрак