EmployeeLoyalty

Подкрепа за устойчив бизнес

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на […]

Прочети още 0
IMG_3567

Ваучери за обучение на заети лица

Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови […]

Прочети още 0
money-2724241_1920

Социално предприятие към „Еврокик Консулт“ ЕООД

Проект BG05M9OP001-2.010-0161-C01 „Социална предприемчивост чрез професионална интеграция и солидарност, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е да се създаде работещо социално предприятие с възможност за трудова заетост на лица от уязвими социални групи, подсигурявайки качествена профeсионална, образователна и експертна подкрепа през […]

Прочети още 0

Център по предприемачество KnowHowBG

      „ЕВРОКИК“ разкрива Център по предприемачество в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. Предприемачеството е динамичен процес, при който лица постоянно откриват икономически възможности и действат, за да разработят, да произвеждат, да продадат стоки и услуги. […]

Прочети още 1
Eco_logo

“Ecotextyle” – европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Организации от шест различни държави ще работят съвместно в този транснационален проект, който ще се развие в рамките на две години от 01/10/2017 до 30/09/2019, като фокусът му ще бъдe повишаване на квалификацията и отношението на работещите в обувния и текстилен сектор към екологично устойчивите суровини и материали. Испанският град Арнедо ще бъде домакин на […]

Прочети още 0
21032596_898467960318112_9167772565792695983_n

Обучения по професия „Маникюрист-Педикюрист“

ПРОФЕСИЯ „Маникюрист-Педикюрист“ Специалност „Маникюр, Педикюр и Ноктопластика“ Втора степен на професионална квалификация ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  дневна, вечерна, съботно – неделна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ Целият курс на обучение включва: Базов курс Маникюр /7 дни – 300лв./  – Aнатомия на ръце и нокти – Болести по ноктите и кожата – Анатомия на кожата – Хигиена и […]

Прочети още 0
logo_v7

Проект Активно включване

Част от мисията на “Еврокик Консулт” е да подпомага професионалното развитие на социално уязвими групи лица чрез лицензирания център – ЦПО “Еврокик”. Чрез успешно разработен и одобрен европейски проект по ОП РЧР, учебният център е основен партньор в дейностите по активно включване на родители на деца със специални образователни потребности (СОП). Освен професионална подкрепа в […]

Прочети още 0

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

До 15 август 2017 г. се дава възможност за кандидатстване за безплатни обучения – повишаване способността на заетите при работодател лица, за да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения […]

Прочети още 0
kaska3

Възможност за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за подобряване условията за безопасен труд в търговските организации за финансиране на дейности, свързани с осигуряването на добри и безопасни условия на труд. Ще се отпускат средства за внедряването на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри […]

Прочети още 0
cropped-educational-technology-banner

Предприемачество за хора със специални потребности

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ […]

Прочети още 0

Разработено от Щрак