Център по предприемчество

      „ЕВРОКИК“ разкрива Център по предприемачество в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. Предприемачеството е динамичен процес, при който лица постоянно откриват икономически възможности и действат, за да разработят, да произвеждат, да продадат стоки и услуги. […]

Прочети още 1
Eco_logo

“Ecotextyle” – европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Организации от шест различни държави ще работят съвместно в този транснационален проект, който ще се развие в рамките на две години от 01/10/2017 до 30/09/2019, като фокусът му ще бъдe повишаване на квалификацията и отношението на работещите в обувния и текстилен сектор към екологично устойчивите суровини и материали. Испанският град Арнедо ще бъде домакин на […]

Прочети още 0
21032596_898467960318112_9167772565792695983_n

Обучения по професия „Маникюрист-Педикюрист“

ПРОФЕСИЯ „Маникюрист-Педикюрист“ Специалност „Маникюр, Педикюр и Ноктопластика“ Втора степен на професионална квалификация ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  дневна, вечерна, съботно – неделна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ Целият курс на обучение включва: Базов курс Маникюр /7 дни – 300лв./  – Aнатомия на ръце и нокти – Болести по ноктите и кожата – Анатомия на кожата – Хигиена и […]

Прочети още 0
logo_v7

Проект Активно включване

Част от мисията на “Еврокик Консулт” е да подпомага професионалното развитие на социално уязвими групи лица чрез лицензирания център – ЦПО “Еврокик”. Чрез успешно разработен и одобрен европейски проект по ОП РЧР, учебният център е основен партньор в дейностите по активно включване на родители на деца със специални образователни потребности (СОП). Освен професионална подкрепа в […]

Прочети още 0

Обучения за заети лица с ваучери по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на […]

Прочети още 0

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

До 15 август 2017 г. се дава възможност за кандидатстване за безплатни обучения – повишаване способността на заетите при работодател лица, за да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения […]

Прочети още 0

Smurfs: The Lost Village 2017 Online Movie

Smurfs: The Lost Village 2017 Online Movie In the fully animated, completely new insight into the amazing card sets Smurfs Smurfette and her friends cute, clumsy and yak exciting color through the Forbidden Forest, which will lead to the discovery of the great mysteries in the Smurf story. In the fully animated, strange kabisazasnemaneSmurfs new […]

Прочети още 0

DraftSight 2015 portable download free

DraftSight 2015 portable download free DraftSight, Dassault Systems provides a powerful alternative to the more expensive and the industry standard software for automated preparation. Thanks to the free version, Dassault Systems brings both opportunities and advantages for the market to compete with more expensive software other editorial, giving small businesses a cost-effective choice. Free does […]

Прочети още 0

Adobe Photoshop CS3 Portable Free Download Unlocked

Adobe Photoshop CS3 Portable Free Download Unlocked Adobe Photoshop CS3 Update the official patch for the world’s most popular graphics editor Adobe Photoshop. This update enhances stability and responsiveness for Adobe’s flagship product. Improvements and improvements in Adobe Photoshop CS3 work is aimed at the emergence of a social disasterCan ruin your work, enook optimization […]

Прочети още 0

T2: Trainspotting 2017 Full Watch Movie

T2: Trainspotting 2017 Full Watch Movie First, there was no treason. Twenty years have passed. Much has changed, but much remains left. Mark Renton returns to the only place he could name, waiting for him, Spud Sick Boy and Begbie. Other old friends are waiting for you: sadness, loss, joy, revenge, hatred, friendship, love, desire, […]

Прочети още 0

Разработено от Щрак