Обучения за заети лица с ваучери по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят публикуваните по-долу образци и да подадат Заявление по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по- ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или да заемат по-качествени работни места. Ще се постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.

За подробна инаформация: informacija-za-proekt-vaucheri-za-zaeti-lica

Електронно заявление можете да попълните тук: Електронно заявление

Заявление на хартиен носител за подаване в Дирекции „Бюро по труда“ можете да изтеглите от тук: zajavlenie-za-podavane-na-hartien-nositel

Все още няма коментари

Вашият коментар

Разработено от Щрак