Разработване на европейски проекти

Курсът е ориентиран към настоящи и бъдещи асистенти на проекти, участващи в екипи по разработване на проектни предложения и подаването им в срок според изискванията на финансиращия орган.

Разработено от Щрак