Archive | Без категория

Център по предприемчество

      „ЕВРОКИК“ разкрива Център по предприемачество в рамките на проект BG05M9OP001-1.023-0133-C01 „Предизвикателствата на предприемачеството – възможност за самостоятелна икономическа дейност, финансова независимост и самоусъвършенстване“ по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. Предприемачеството е динамичен процес, при който лица постоянно откриват икономически възможности и действат, за да разработят, да произвеждат, да продадат стоки и услуги. […]

Прочети още 1
Eco_logo

“Ecotextyle” – европейска инициатива за обучение, свързано с екологичните тенденции при производството на обувки и текстил

Организации от шест различни държави ще работят съвместно в този транснационален проект, който ще се развие в рамките на две години от 01/10/2017 до 30/09/2019, като фокусът му ще бъдe повишаване на квалификацията и отношението на работещите в обувния и текстилен сектор към екологично устойчивите суровини и материали. Испанският град Арнедо ще бъде домакин на […]

Прочети още 0
21032596_898467960318112_9167772565792695983_n

Обучения по професия „Маникюрист-Педикюрист“

ПРОФЕСИЯ „Маникюрист-Педикюрист“ Специалност „Маникюр, Педикюр и Ноктопластика“ Втора степен на професионална квалификация ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  дневна, вечерна, съботно – неделна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ Целият курс на обучение включва: Базов курс Маникюр /7 дни – 300лв./  – Aнатомия на ръце и нокти – Болести по ноктите и кожата – Анатомия на кожата – Хигиена и […]

Прочети още 0
logo_v7

Проект Активно включване

Част от мисията на “Еврокик Консулт” е да подпомага професионалното развитие на социално уязвими групи лица чрез лицензирания център – ЦПО “Еврокик”. Чрез успешно разработен и одобрен европейски проект по ОП РЧР, учебният център е основен партньор в дейностите по активно включване на родители на деца със специални образователни потребности (СОП). Освен професионална подкрепа в […]

Прочети още 0

Обучения за заети лица с ваучери по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на […]

Прочети още 0

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

До 15 август 2017 г. се дава възможност за кандидатстване за безплатни обучения – повишаване способността на заетите при работодател лица, за да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения […]

Прочети още 0
kaska3

Възможност за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Министерство на труда и социалната политика стартира процедура за подобряване условията за безопасен труд в търговските организации за финансиране на дейности, свързани с осигуряването на добри и безопасни условия на труд. Ще се отпускат средства за внедряването на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри […]

Прочети още 0
cropped-educational-technology-banner

Предприемачество за хора със специални потребности

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ […]

Прочети още 0
uspjal_mladezh

Средните специалисти – по-търсени и по-добре платени на пазара на труда у нас

Растящ  глад за средни специалисти в страната отчита в най-новото си изследване Институтът за пазарна икономика (ИПИ), посветено на професионалното образование и заетост.  Това е естественото следствие не само от рязкото намаляване на интереса към професионалното образование у нас, но и от снижаващото се качество на обучение в професионалните гимназии, коментират авторите на анализа. В […]

Прочети още 0
EmployeeLoyalty

Наетите през второто тримесечие на 2015 г. се увеличават

Ръст на наетите лица и на средната заплата в страната през второто тримесечие на 2015 г. отчитат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Основната причина за ръста от 3.6% (80.9 хил. души) на наетите по трудови и други служебни правоотношения към края на юни спрямо края на март 2015 г. е сезонният фактор: със […]

Прочети още 0

Разработено от Щрак